Hvordan vedlikeholder jeg min baderomsinnredning?

Her finner du informasjon om vedlikehold av din baderomsinnredning

Rengjøring og vedlikehold for vår baderomsinnredning

Malt overflater

Bruk vanlige flytende rengjøringsmidler som er skånsomme mot overflatene. Unngå skuremidler eller andre preparater som inneholder slipemidler eller ammoniakk, da disse kan ripe overflaten og/eller skade den på andre måter.

Lakkerte treoverflater

Finérte og massive treoverflater er mer eller mindre porøse. Vær derfor forsiktig med vann ved rengjøring. Bruk lett fuktet klut og ettertørk med godt utvridet klut. Bruk vanlige flytende rengjøringsmidler som er skånsomme mot overflatene. Unngå skuremidler eller andre preparater som inneholder slipemidler eller ammoniakk. Bruk aldri tynner eller lignende for fjerning av flekker.

Laminat- og melaminoverflater

Bruk vanlige flytende rengjøringsmidler som er skånsomme mot overflatene. Unngå skuremidler eller andre preparater som inneholder slipemidler eller ammoniakk. Stoffer som kan forårsake misfarging eller etseskader (jod, hydrogenperoksid, blekk, mineralsyrer, ammoniakk osv.) skal selvfølgelig unngås.

Skuffer, bakker og innredningsdetaljer

Etter rengjøring med egnet syntetisk rengjøringsmiddel, ettertørkes med fuktig klut for å unngå statisk elektrisitet. Krystallolje, aceton og lignende midler skal ikke brukes, da disse kan skade plastdetaljer.

For lærdetaljer anbefaler vi at du bruker Leather Clean & Protect. Fås hos våre forhandlere.

Servanter i porselen

Bruk vanlige rengjøringsmidler. Ikke bruk rengjøringsredskap som inneholder harde slipemidler, som for eksempel stålull og grønn fibersvamp. Sterke syrer (for eksempel svovelsyre) og sterke alkalier (for eksempel kaustiksoda) bør ikke brukes.

Servanter i komposittstein

Komposittstein rengjøres med varmt vann. Ved grovere smuss kan Surface Cleaner brukes på begge materialene. For komposittstein kan også Q-action brukes. For oppfriskning finnes det polish til komposittskiver.